Begroting opstellen

  • Je maakt in je begroting één kolom voor het geld wat binnen komt (inkomsten) en één kolom voor het geld wat je uitgeeft, je kosten (uitgaven).
  • Je vult alle bedragen die binnen komen en die je uitgeeft in de juiste kolommen in.
  • Tel vervolgens alle inkomsten bij elkaar op.
  • Tel ook alle uitgaven bij elkaar op. Haal de inkomsten van de uitgaven.
  • Dan weet je of je geld overhoudt of quitte speelt.
  • Het is belangrijk dat je op 0 uitkomt of geld overhoudt.
  • Kom je geld te kort, dan heb je een probleem.
  • Overleg dan direct met de recreatieondernemer. 
Download hier een voorbeeld van een begroting
Leer een unieke beleving creëren

Keuzedeel Leisure Leefstijlen

In het keuzedeel Leisure Leefstijlen leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Hoe kunnen ze de gasten tevreden stellen en houden? Wat maakt hun leerbedrijf/recreatiebedrijf zo bijzonder? En welk bijzonder verhaal geven zij de gasten straks mee naar huis, zodat zij dit weer enthousiast doorvertellen aan vrienden en familie.