SWOTI-analyse maken

Een SWOTI-analyse is een onderzoek waarbij je per situatie kijkt naar de sterktes, zwaktes, kansen/mogelijkheden, bedreigingen en kwesties. Een SWOTI-analyse wordt door bedrijven gebruikt om bepaalde (nieuwe) keuzes te maken.

 • Strenghts (sterktes)

  We gaan eerst kijken naar de sterke kanten van, in dit geval, keuze 1. Welke sterke kanten zitten er aan het kiezen voor één belevingswereld voor het hele recreatiebedrijf het gehele jaar door?

  Je kunt hierbij denken aan:

  • De dienstverlening is altijd afgestemd op dezelfde belevingswereld
  • De recreatiemedewerkers kunnen zich altijd voorbereiden op gasten uit dezelfde belevingswereld
  • Het recreatiebedrijf kan altijd direct een vakantie of activiteit leveren aan deze belevingswereld
  • Je houdt als recreatieondernemer controle over de bezettingsgraad en de omzet
  • Je krijgt betrokken en overtuigde recreatiemedewerkers en management
  • Medewerkers, faciliteiten, activiteiten en communicatie is afgestemd op één doelgroep: dit verhoogt de snelheid van werken van medewerkers en kan de levensduur van de faciliteiten en middelen verhogen omdat de belevingswereld zorgvuldiger er mee omgaat (het is immers op deze doelgroep afgestemd)
 • Weaknesses (zwaktes)

  We gaan nu kijken naar de zwakke kanten van, in dit geval, keuze 1. Welke zwakke kanten zitten er aan het kiezen voor één belevingswereld voor het hele recreatiebedrijf het gehele jaar door?

  Je kunt hierbij denken aan:

  • Je hebt nog niet getest of de gekozen belevingswereld met medewerkers, faciliteiten, activiteiten en communicatie aanslaat bij de (nieuwe) doelgroep
  • Je hebt je plannen nog niet goed genoeg onderzocht (parktest ontbreekt bijvoorbeeld) en je maakt op basis van te weinig informatie een keuze
  • Het kost veel tijd om wijzigingen door te voeren en personeel te trainen of nieuw personeel aan te nemen
  • Je hebt maar een beperkt budget als recreatieondernemer om wijzigingen door te voeren, waardoor de kans bestaat dat je maar half werk aflevert
  • Je gaat je te veel op één belevingswereld focussen en geen of onvoldoende gastevaluaties afnemen, waardoor je niet mee gaat met de trends en onderzoeken en je je als recreatieondernemer blind blijft staren op één belevingswereld
 • Opportunities (kansen en/of mogelijkheden)

  We gaan nu kijken naar de kansen en/of mogelijkheden van, in dit geval, keuze 1. Welke kansen en/of mogelijkheden zijn er door te kiezen voor één belevingswereld voor het hele recreatiebedrijf het gehele jaar door?

  Je kunt hierbij denken aan:

  • Je speelt als recreatieondernemer beter in op de trends en belevingswereld van je gasten dan je concurrenten
  • De Nederlandse vakantiemarkt is klaar voor innovaties, Nederland als vakantieland wordt steeds populairder en de twijfelende gast is over te halen
  • Jouw gasten zijn steeds bereid om je te voorzien van informatie door middel van gastenevaluaties zodat je het product kunt blijven verbeteren
  • Jouw concurrenten zijn niet aangesloten bij RECRON en kunnen geen gebruik maken van de Leisure Leefstijlen en de informatie van RECRON en SAMR
 • Threats (bedreigingen en/of onmogelijkheden)

  We gaan nu kijken naar de bedreigingen en/of onmogelijkheden van, in dit geval, keuze 1. Welke bedreigingen en/of onmogelijkheden zijn er door te kiezen voor één belevingswereld voor het hele recreatiebedrijf het gehele jaar door?

  Je kunt hierbij denken aan:

  • Uiteenlopende gastenevaluaties of uitkomsten uit zelftesten, er is niet één dominante belevingswereld wat het lastig maakt om daadwerkelijk iets met de signalen van gasten te doen
  • Je recreatiebedrijf is toch afhankelijk van seizoensgebonden verkoop
  • Er is andere wetgeving voor de recreatiebranche op komt, bijvoorbeeld een verhoogd BTW-tarief wat zou kunnen zorgen voor minder gasten en dus minder omzet
 • Issues (kwesties en/of aanpassingen

  We gaan nu kijken naar de kwesties en/of aanpassingen van, in dit geval, keuze 1. Welke kwesties en/of aanpassingen zijn er door te kiezen voor één belevingswereld voor het hele recreatiebedrijf het gehele jaar door?

  Met kwesties en/of aanpassingen bedoelen we datgene wat er precies moet gebeuren op het recreatiebedrijf om volledig te kunnen overstappen op keuze 1 en één belevingswereld. Dus wat moet er bijvoorbeeld gekocht, verbouwd of vervangen worden als er gekozen wordt voor één belevingswereld?

  Je kunt hierbij denken aan:

  • Welke aanpassingen moet je maken aan het recreatiebedrijf (accommodaties, personeel, faciliteiten, activiteiten, communicatie) als je voor die belevingswereld zou kiezen en je alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zou moeten afwegen? En wat gaat dit allemaal kosten?
  • Moeten de bungalows volledig vervangen worden of kun je volstaan met nieuwe meubels en een lik verf?
  • Moet het personeel vervangen worden omdat die niet aansluiten bij de belevingswereld van het park of kunnen ze bijgeschoold worden?
  • Moet er een speeltuin gebouwd worden omdat die nu ontbreekt?
  • Moet er een recreatieteam komen die activiteiten gaat uitvoeren op het recreatiebedrijf omdat dit nu nog ontbreekt?
  • Kun je de website aanpassen van het recreatiebedrijf of moet je een volledige nieuwe website laten ontwikkelen?
Leer een unieke beleving creëren

Keuzedeel Leisure Leefstijlen

In het keuzedeel Leisure Leefstijlen leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Hoe kunnen ze de gasten tevreden stellen en houden? Wat maakt hun leerbedrijf/recreatiebedrijf zo bijzonder? En welk bijzonder verhaal geven zij de gasten straks mee naar huis, zodat zij dit weer enthousiast doorvertellen aan vrienden en familie.