Sanne en Peter maken keuzes

Zoals je weet volgen bij dit keuzedeel Leisure Leefstijlen het echtpaar Sanne en Peter de Boer. Ook zij hebben keuzes gemaakt. Gezellig lime of uitbundig geel of ...?

Sanne en Peter twijfelen nog. Moeten we ons nu richten op gezellig lime en uitbundig geel en in het laagseizoen de andere gasten laten gaan? Of kunnen we ons toch op twee seizoen of meerdere belevingswerelden richten? Karin schiet te hulp. Ze heeft bij het keuzedeel  Leisure Leefstijlen geleerd dat je eerst nog wat aanvullend onderzoek moet verrichten voordat je pas echt een definitieve keuze maakt. Karin besluit Sanne en Peter te helpen.

Gastennulmeting en gastenanalyse

Karin start met een gastennulmeting en gastenanalyse. Ze heeft natuurlijk tijdens haar stage al veel zelftest bij gasten afgenomen. Die resultaten vergelijkt ze met de resultaten uit de parktest en de zelftest van Erik, Sanne en Peter. Karin vergelijkt de beschikbare resultaten met elkaar. Ze vergelijkt de bedrijfskleur en de parkkleur met de belevingswerelden van Erik, Sanne en Peter. Ook praat ze met de andere vaste medewerkers, seizoensmedewerkers en stagiaires. Als het kan probeert ze ook nog wat gasten te spreken. Karin adviseert het zekere voor het onzekere te nemen en postcodeverrijking aan te schaffen. Sanne en Peter gaan akkoord.

Postcodeverrijking en -analyse

Om een objectief beeld te krijgen van de huidige gasten, mede op advies van Karin, besluiten Sanne en Peter hun klantenbestanden te laten analyseren en verrijken. Uit de analyse van alle postcodes uit het klantenbestand blijkt dat ze in het laagseizoen vooral rustig groene gasten op het park hebben en in het hoogseizoen een groter aandeel uitbundig geel en gezellig lime.

Keuzemogelijkheden

Na het uitvoeren van de parktest weten Peter en Sanne dat hun park in het laagseizoen voornamelijk bij rustig groen en een stukje bij gezellig lime aansluit. In het hoogseizoen sluit het park aan bij uitbundig geel en een stukje bij gezellig lime. Het gedeelte vaste gasten is vooral rustig groen. Het is dus lastig om het hele park op een belevingswereld af te stemmen, want dan blijft er best een grote groep bezoekers over die niet altijd zin heeft in de activiteiten die op het park geboden worden. Dit is echter het oordeel van Peter en Sanne. Karin besluit om haar studentenboek van de  Leisure Leefstijlen er eens bij te pakken. Ze had daar iets gelezen over keuzemogelijkheden:

  • Ze kunnen hun park als het ware opsplitsen in het vaste gedeelte en het seizoen/toeristische gedeelte. Een deel van de huisjes behoren ook tot het toeristische gedeelte, want deze worden vaak verhuurd en zijn niet in particulier bezit. Het overige vaste gedeelte kunnen ze verder afstemmen op rustig groen en het seizoen/toeristische gedeelte kunnen ze afstemmen op uitbundig geel of gezellig lime.
  • Ze kunnen nog een onderscheid aanbrengen in het laagseizoen tegenover het hoogseizoen, dan zouden ze zich in het laagseizoen op rustig groen en in het hoogseizoen op gezellig lime en/of uitbundig geel kunnen richten.
  • Ze kunnen het hele park afstemmen op één belevingswereld, gezellig lime, uitbundig geel of rustig groen. 

SWOTI-analyses

Met alle medewerkers van Het Veluwse Bos inclusief Karin, formuleren Peter en Sanne de sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen van het park en de keuzemogelijkheden en komen zo tot het inzicht dat ze eigenlijk veel dingen voor en met dieren doen. Dit is eigenlijk altijd zo geweest, omdat Sanne gek is op paarden en Peter twee honden heeft waarmee hij regelmatig activiteiten onderneemt. Peter en Sanne nemen de honden ook altijd mee op vakantie.

Als ze met dit idee gaan kijken in hun klantenbestand zien ze bij de postcodeverrijking dat bijna de helft van hun bezoekers een hond of kat meeneemt. Ook Betty en Marjolein vertellen dat ze vaak complimenten krijgen van bezoekers over de faciliteiten en de aandacht voor de honden. Eigenlijk doen ze niet veel anders dan een gemiddelde camping/recreatiepark waar dieren welkom zijn, maar omdat Sanne en Peter zelf ook gek zijn op dieren schijnen ze dit uit te stralen naar de bezoekers van het park. De analyse heeft ook aandacht voor de concurrenten in de omgeving. Er is veel concurrentie en het is lastig om je te onderscheiden. De andere recreatiebedrijven zijn ook grootschaliger en hebben meer personeel in dienst. Sanne en Peter hechten waarde aan de kleine groep vaste groene gasten, maar willen aan de andere kant ook graag meer gasten ontvangen in het hoogseizoen.

Keuze

Peter en Sanne vinden het best eng om voor één belevingswereld te kiezen en besluiten een iets voorzichtigere keuze te maken. Ze willen zich op uitbundig geel en rustig groen richten.

Uitbundig geel willen ze in het hoogseizoen met hun toeristische plaatsen aanspreken. 
Rustig groen willen ze in het laagseizoen met hun toeristische plaatsen en op de vaste plaatsen aanspreken. Dit zal betekenen dat ze op zoek gaan naar een uitbundige sfeer in de zomer (aandacht voor activiteiten op en rond het park, kansen in de omgeving benutten, hoger service niveau, etc.) , maar in het laagseizoen en op de vaste plaatsen naar een veel rustigere en eenvoudigere sfeer.

Dit moet volgens Karin kunnen, door in de communicatie duidelijk te maken dat men in het laagseizoen van rust en ruimte op hun camping kan genieten en in het hoogseizoen een uitbundige, drukke sfeer kan ontdekken. En ook zullen ze minder animatie aanbieden, minder faciliteiten openen (horeca beperkte openingstijden) en de gasten op een heel andere manier ontvangen en bedienen in het laagseizoen. 

Checklist keuzebepaling

Karin geeft bij Sanne en Peter nog wel aan dat ze samen de checklist keuzebepaling nog moeten invullen. Karin zegt dat het een soort laatste check is voordat je verder gaat met het uitwerken van de belevingswerelden. Samen vullen ze de checklist in. Ja hoor! Sanne en Peter mogen door naar de volgende trap/hoofdstuk!

Ben je ook zo benieuwd hoe het afloopt met Sanne en Peter? Lees dan snel verder in hoofdstuk 4!

Leer een unieke beleving creëren

Keuzedeel Leisure Leefstijlen

In het keuzedeel Leisure Leefstijlen leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Hoe kunnen ze de gasten tevreden stellen en houden? Wat maakt hun leerbedrijf/recreatiebedrijf zo bijzonder? En welk bijzonder verhaal geven zij de gasten straks mee naar huis, zodat zij dit weer enthousiast doorvertellen aan vrienden en familie.