Advies voor de recreatieondernemer

Je gaat een advies schrijven voor de ondernemer. Dit advies bestaat uit een aantal onderdelen.

Deze onderdelen zijn: titelpagina, inleiding, onderzoek, oplossingen, conclusie en bronnen.

 

Bladzijde (Word) of sheet (Powerpoint)

Inhoud van de bladzijde of sheet

Titelpagina

De titelpagina is je voorblad. Je zet hier minimaal de volgende gegevens op:

  • Advies keuzebepaling recreatiebedrijf <<naam invullen>>

  • De naam van de persoon die het advies schrijft, dat is dus jouw naam

  • De naam van de opdrachtgever, dat is dus de naam van de recreatieondernemer

  • Plaats, datum en jaar

Inleiding

De inleiding schrijf je om de lezer van jouw advies, de recreatieondernemer, te vertellen waar je advies over gaat geven. Je geeft meestal een advies over een vraag of een probleem. In dit geval is de vraag: voor welke belevingswereld of belevingswerelden kiest recreatiebedrijf <<naam invullen>> op basis van de bedrijfskleur, gastkleur en checklist keuzebepaling? Je geeft ook een beschrijving van het bedrijf en de gasten. Gebruik hier je gastanalyse voor.

Onderzoek

Hier schrijf je wat voor onderzoek je allemaal gedaan hebt. Denk hierbij aan alle onderzoeken die je hebt gedaan in hoofdstuk 1, 2 en 3. Je kunt hierbij denken aan de zelfstesten, de parktest, de gastenanalyse, de gastennulmeting, de zelfstesten van gasten, de trends, de gastevaluaties en de checklist keuzebepaling. Omschrijf welke onderzoeken je hebt gebruikt en hoe je te werk gegaan bent.

Oplossingen: de mogelijke keuzes

Omschrijf hier welke mogelijke keuzes (keuze 1, 2, 3 of 4) jij en de recreatieondernemer in gedachten hadden. Laat hier ook je SWOTI-analyses terugkomen. Welke keuzes hebben jullie overwogen en wat waren de voor- en nadelen van die keuzes?

Conclusie: de definitieve keuze

Omschrijf hier wat het beste advies is voor de ondernemer en waarom dit het beste advies is. Gebruik met name de voordelen, kansen en mogelijkheden uit je SWOTI-analyse. Geef ook aan wat nu de vervolgstappen zijn voor de recreatieondernemer (hoofdstuk/trap 4: het creëren van een beleving).

Bronnen

Als bijlage kun je de uitgewerkte zelfstesten, parktest, gastanalyse, SWOTI-analyse(s) en checklist keuzebepaling toevoegen.

 

Leer een unieke beleving creëren

Keuzedeel Leisure Leefstijlen

In het keuzedeel Leisure Leefstijlen leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Hoe kunnen ze de gasten tevreden stellen en houden? Wat maakt hun leerbedrijf/recreatiebedrijf zo bijzonder? En welk bijzonder verhaal geven zij de gasten straks mee naar huis, zodat zij dit weer enthousiast doorvertellen aan vrienden en familie.