Stappenplan bij het zelftesten uitvoeren/afnemen

 • 1. Maak contact met de gast

  Zorg er voor dat je contact maakt met de gast. Aan de hand van de afspraken die je met de recreatieondernemer gemaakt hebt, kan dit betekenen dat je contact maakt met gasten bij de receptie. Bijvoorbeeld als ze even in de rij staan om in te checken kan het een goed moment zijn om een zelftest met een gast in te vullen. Het kan ook dat je een afspraak maakt met een gast om langs te gaan bij de accommodatie om daar de test in te vullen.

  Het kan natuurlijk ook dat je de gast een e-mail met een link stuurt om de test in te vullen. Wat je ook kiest: maak contact. Maak oogcontact, spreek de gast op een vriendelijke wijze aan en vraag of je de gast mag storen en een vraag kunt stellen.

 • 2. Maak een afspraak met de gast

  Indien de gast het contact positief heeft beantwoord kun je afspraken maken met de gast. Bijvoorbeeld dat je de zelftest nu met de gast invult, later bij de accommodatie terug komt of een e-mail stuurt met een link.

  Spreek altijd een deadline af en noteer de deadline zodat je eventueel nog een herinnering kunt sturen. Het is belangrijk dat ook jij je vervolgens aan de deadline houdt.

 • 3. Open het interview met de gast waarin de zelftest gemaakt gaat worden

  Bedankt de gast dat hij of zij de tijd wil nemen om de zelftest in te vullen. Geef ook aan dat dit jou en de recreatieonderneming ontzettend helpt om te leren van de gasten en mogelijke verbeteringen door te voeren, zodat de recreatieonderneming nog beter kan inspelen op de belevinsgwereld(en) van de gast(en).

 • 4. Leg het doel uit van de gastennulmeting en de zelftest

  Geef aan wat het doel is van de gastennulmeting en de zelftest. Of je de gast nu een link stuurt om de zelftest thuis te laten maken of dat je met de gast de test in de receptie of bij de eigen accommodatie van de gast gaat invullen, het is belangrijk om het doel van de gastennulmeting en de zelftest die de gast gaat invullen bekend te maken aan de gast. Als gasten het doel en de noodzaak van het maken van de zelftest begrijpen, verlenen ze ook vaak sneller hun medewerking.

  Het is daarbij belangrijk om aan te geven dat het doel is om een eerste onderzoek uit te voeren bij de gasten van deze recreatieonderneming omdat het recreatiebedrijf meer wil weten over de belevingswereld van de huidige gasten. Dit doet de recreatieonderneming door bij gasten zelftest af te nemen waarbij de gast en de onderneming achter de belevingswereld(en) van de gasten komt om zodoende mogelijke veranderingen en verbeteracties door te voeren binnen het bedrijf. Benadruk dat dankzij de hulp van de gast dit mede mogelijk gemaakt wordt. Leg ook het verloop van de zelftest uit. Geef de tijdsduur, de soort vragen en de mogelijke minimale of maximale antwoorden die gasten moeten geven. Na afloop zie je direct wat de belevingswereld van de gast is die je hebt ondevraagd. Aan het einde van het interview ga je dan ook de belevingswereld met de gast bespreken (indien je dit samen met de gast hebt ingevuld) en rond je het interview af.

  Let op: indien je er voor kiest om de gasten een e-mail met een link te sturen, doorloopt de gast stap 5 t/m 7 zelf.

 • 5. Doorloop de vragen uit de zelftest

  Voordat je gaat beginnen vraag je of de gast nog vragen heeft of dat er nog zaken onduidelijk zijn. Indien dit niet het geval is open je de link van de test (indien je de test digitaal gaat invullen) of pak je de uitgewerkte vragen op papier erbij (indien je de vragen uit de online test uitgewerkt hebt op papier).

  Indien je de vragen op papier hebt uitgewerkt kun je met de eerste vraag beginnen. Indien je de test online gaat invullen open je de zelftest. Je vindt de zelftest in de digitale leeromgeving van het keuzedeel  Leisure Leefstijlen. Ga naar hoofdstuk 1 en klik op  ‘Doe de zelftest’. In hoofdstuk 1 heb je al gelezen hoe de zelftest werkt.

  Tijdens het afnemen van de zelftest stel je de vragen aan de gast. De gast zal dit als een interview ervaren. Probeer je altijd vriendelijk op te stellen tegenover de gasten waarbij je een zelftest afneemt. Het kan voorkomen dat gasten afgeleid zijn, niet veel tijd hebben of de vragen niet altijd direct begrijpen. Probeer te onthouden dat de gasten op vakantie of in hun vrije tijd zijn en tijd vrij maken om mee te doen aan jouw gastennulmeting! Probeer dus rustig en beleefd te blijven en pas af en toe je eigen gedrag aan aan de gast(en) waarbij je de zelftest afneemt.

  Neem de tijd om goed naar de antwoorden van de gast te luisteren. Neem vervolgens de tijd om de antwoorden goed in te vullen op papier of online. Als je twijfelt over een antwoord of als je het idee hebt dat het antwoord niet voorkomt of anders omschreven staat, stel dan gerust een controlevraag aan de gast. Probeer altijd je aandacht bij de gast te houden, want je hebt immers de antwoorden van de gast nodig om de gastennulmeting uit te kunnen voeren.

 • 6. Rond de zelftest af en geef uitleg over de belevingswereld aan de gast

  Na afloop van de laatste vraag krijg je online een bevestigingspagina met de uitslag. Noteer de uitslag of maak een print screen (schermafbeelding) van de uitslag. Probeer ook (eventueel aan de hand van de theorie uit hoofdstuk 1) uitleg te geven over de belevingswereld van de gast en kijk of de gast zich hier (deels) in kan herkennen.

  Indien je de zelftest op papier hebt ingevuld ga je op een later moment de gegevens invullen. Vraag aan de gast of je dan met hem of haar kunt terugkoppelen wat de uitkomst van de zelftest is geworden. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch.

 • 7. Leg uit aan de gast wat er nu met de gegevens gaat gebeuren en rondt het interview af

  Aan het einde van het interview bedank je de gast voor zijn of haar tijd en geef je aan dat je alleen de belevingswereld hebt genoteerd van de gast. De verzameling van alle belevingswerelden die geregistreerd zijn, zullen gebruikt worden om samen met de recreatieondernemer na te denken over veranderingen en verbeteringen in het recreatiebedrijf. Bedank nogmaals de gast, omdat de gast met het beantwoorden van de vragen uit de zelftest de recreatieonderneming daar ontzettend mee heeft geholpen.

 • 8. Registreer en verzamel alle gegevens

  Als je alle uitkomsten van alle ondervraagden gasten hebt genoteerd of ontvangen overleg je met je recreatieondernemer hoe jullie de uitkomsten van de zelftesten bijhouden. Mis je nog uitslagen van zelftest die gasten thuis hebben gemaakt, benader de gast dan per e-mail of telefonisch om alsnog de gevraagde gegevens te delen met de recreatieonderneming.

  Je kunt de gegevens bijvoorbeeld bijhouden in een Word-tabel of Excel document. Het gaat er om dat je bijhoudt waar, wanneer en hoe de uitslagen tot stand zijn gekomen, zodat je alle belevingswereld straks kunt verwerken in een overzichtelijke rapportage.

 • 9. Maak een korte rapportage van alle ontvangen gegevens

  Na afloop van alle zelftest ga je een korte rapportage maken van alle uitslagen. Dit doe je om de gastennulmeting in kaart te kunnen brengen zodat je jouw onderzoek kunt afronden. Met de recreatieondernemer heb je afspraken gemaakt over hoe je de uitkomsten van de zelftest moest bijhouden. Pak de uitslagen en alle andere gegevens erbij en verwerk de uitslagen in een rapportage.

 • Voorbeeld rapportage gastennulmeting

  Een rapportage met de uitslag van de gastennulmeting kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  Resultaat van de gastennulmeting

  Bij de gastennulmeting is gekeken naar de wensen en voorkeuren van de verblijfsrecreanten bij recreatieonderneming <<naam invullen>>. 
  Het beeld dat in deze rapportage naar voren komt is dan ook op hun van toepassing. De resultaten van de zelftest geven aan bij welke recreanten welke belevingswereld het meest aansluit. De resultaten voor het beoordeelde park zijn als volgt:

   Aandeel van het segment onder alle gasten:

  • Uitbundig Geel  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Gezellig Lime  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Rustig Groen  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Ingetogen Aqua <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Sportief en avontuurlijk Paars  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Cultureel en inspirerend Rood  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Comfortabel en luxe Blauw  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
    (alleen indien van toepassing) 

  Aandeel van het segment onder alle gasten tijdens <<laag,-, voor,- en/of hoogseizoen, doordeweekse dagen, weekenden, overdag, ’s avonds, etc.>>:

  • Uitbundig Geel  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Gezellig Lime  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Rustig Groen  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Ingetogen Aqua <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Sportief en avontuurlijk Paars  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Cultureel en inspirerend Rood <<vermeld hier de percentages of aantallen>>
  • Comfortabel en luxe Blauw  <<vermeld hier de percentages of aantallen>>

  Uitslag van de zelftest van de recreatieondernemer: <<toevoegen>>

  Uitslag van de parktest van de recreatieonderneming: <<toevoegen>>

  Mij valt op dat: 
  <<schrijf hier op basis van de uitkomsten wat je opvalt>> 

  Mijn advies zou zijn dat: 
  <<schrijf hier op basis van al je onderzoek wat jij zou doen als jij de recreatieondernemer was>>

Leer een unieke beleving creëren

Keuzedeel Leisure Leefstijlen

In het keuzedeel Leisure Leefstijlen leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Hoe kunnen ze de gasten tevreden stellen en houden? Wat maakt hun leerbedrijf/recreatiebedrijf zo bijzonder? En welk bijzonder verhaal geven zij de gasten straks mee naar huis, zodat zij dit weer enthousiast doorvertellen aan vrienden en familie.